ÚOCHB

Skupina Pavla Hobzy

Nekovalentní interakce
Vědecká skupina
Distinguished Chair
PHYS cluster

O naší skupině

Na základě bohatých zkušeností v kvantově chemickém popisu nekovalentních interakcí v biomolekulách jsme vyvinuli kvantově chemickou skórovací funkci a aplikovali ji na virtuální prohledávání knihoven. Metodu jsme úspěšně použili na série inhibitorů cyklin-dependentních kináz, HIV-1 proteázy, aldosové reduktázy a parazitické cysteinové proteázy. Nyní pracujeme na inzulinových analozích s využitím struktur inzulinového receptoru. Obecnost naší skórovací funkce byla také testována na rozsáhlých datasetech komplexů inhibitorů a bílkovin a úspěšnost byla porovnána se skórovacími funkcemi běžně využívanými ve výzkumu a průmyslu. Naše skórovací funce předčila běžné skórovací funkce a proto ji navrhujeme k využití ve výpočetně řízeném vývoji léčiv. V novém projektu se zaměřujeme na nekovalentní interakce v materiálové chemii. Elektronové a spinové stavy organických sloučenin obsahujících kovy mohou být regulovány využitím jejich nekovalentních interakcí s kovy nebo s povrchy obsahujícími uhlík.
image